Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu od pondělí 5. října 2020 bych vás chtěl informovat, že opatření platná od 5. října 2020 se netýkají organizovaných sportů, což je náš případ. Všechny kategorie (mládež i dospělí) jsou přihlášeny do soutěží sportovního svazu Český Florbal, proto se na nás vztahuje pouze omezení na maximálně 130 osob /hráči a realizační tým/ pro zápasy či turnaje, to znamená bez rodičů a ostatních diváků na hale.

Omezení na max. 130 osob platí i pro přípravu sportovců, což jsou tréninky.

Co se týká kroužků na ZŠ Struhlovsko, ZŠ Šromotovo a ZŠ 1. Máje, tak tam také pokračujeme beze změn, protože se vejdeme do počtu 10 osob na 1 kroužek.

Děkujeme, že jste ohleduplní a svým zodpovědným

přístupem nám pomáháte plnit náš cíl:

HRAJEME FLORBAL, SPORTUJEME.